Rijkswaterstaat: Wegwerkzaamheden t/m week 30 2017

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt momenteel door de Combinatie Croon Siemens (CCS) het project VIT2 uitgevoerd. Deze opdracht omvat het ontwerpen en vervangen van tunneltechnische installaties (TTI) in bestaande wegtunnels in de provincies Zuid- en Noord-Holland in 2017. Ook de Heinenoordtunnel (Eerste en Tweede) valt hieronder. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken dienen de tunnelbuizen tunnel afzonderlijk gedurende weekend- en nachtafsluitingen afgesloten te worden. Vanuit RWS is het verzoek gekomen om u hierover te informeren. Onderstaande planning is afgestemd met de wegbeheerders, de Provincie Zuid-Holland en de Veligheidsregio’s. De publiekscommunicatie zal door RWS worden gedaan d.m.v. persberichten in lokale kranten.

Planning

Hieronder worden de werkzaamheden op de dag en in de nachten nader weergegeven. Alle werkzaamheden vinden in 2017 plaats.

Werkzaamheden op de dag

Het graafwerk in de buitengebieden zal zijn aanvang vinden vanaf week 22. De werkzaamheden omvatten onder meer het lokaliseren van de nvoeringen in de dienstgebouwen en het graven van sleuven voor de bekabeling. Deze werkzaamheden zullen veelal op de dag, alsook tijdens nachtelijke tunnelbuisafsluitingen plaats vinden. Daarnaast worden de werkzaamheden in de tweede Heinenoordtunnel in 24/7 modus uitgevoerd. De volgende weken zijn afgestemd en goedgekeurd.

Voetgangers/(brom)fietsers

Week 23 en week 24. Informatie via de gele borden.

Langzaam (landbouw)verkeer

Week 25, 26 en 27. Dagelijkse passagemogelijkheden met verkeersregelaars. Details via gele borden.

Werkzaamheden tijdens installatieweekenden

Gezien het beperkt aantal uren dat de eerste Heinenoordtunnel ’s nachts afgesloten mag worden is met Rijkswaterstaat  overeengekomen om de werkzaamheden in installatieweekenden uit te voeren. De volgende weekenden zijn afgestemd en goedgekeurd.

Week 24  Rechts (Noord – Zuid ) van vrijdag 22:00 uur tot maandag 05:00 uur

Week 25  Links (Zuid – Noord) van vrijdag 22:00 uur tot maandag 05:00 uur

Week 27  Rechts (Noord – Zuid) van vrijdag 22:00 uur tot maandag 05:00 uur

Week 29  Links (Zuid – Noord) van vrijdag 22:00 uur tot maandag 05:00 uur

Als reserve zijn de weekenden van week 31 en 32 voorzien.

Werkzaamheden in de nacht

Omdat er geen ruimte binnen de installatieweekenden is voor de test- en inbedrijfstellings werkzaamheden zijn hiervoor separate nachtafsluitingen gepland en goedgekeurd.

Te weten:

Week 28  Rechts (Noord – Zuid) van maandag t/m vrijdag van 01:00 – 05.00 uur

Week 30  Links (Zuid – Noord) van maandag t/m vrijdag van 01:00 – 05.00 uur