Informatieplicht Energiebesparing voor Ondernemers

Geachte leden,

Graag uw aandacht voor het onderstaande. Voor vragen kunt u contact opnemen met Energieke Regio, de contactgegevens vindt u op www.Ernon.nl

Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Ondernemers die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruiken, zijn sinds 2008 verplicht om ook energie te besparen. Valt u onder die energiebesparingsverplichting? Dan bent u verplicht om de Rijksoverheid uiterlijk 1 juli 2019 te informeren over de energiebesparende maatregelen die u heeft getroffen.

Energiebesparende maatregelen

Ongeveer 125.000 bedrijven en instellingen moeten de overheid laten zien op welke manier zij energie besparen. Rapporteer de energiebesparende maatregelen die u heeft genomen via het eLoket van Rvo.nl. Deze informatieplicht zal de energiebesparing versnellen. Zo krijgt de CO2-reductie in Nederland een impuls.

WattJeMoetWeten

Twijfelt u of de informatieplicht voor uw bedrijf geldt of wilt u weten wat te moet doen om aan de plicht te voldoen? Kijk op www.wattjemoetweten.nl en gebruik het stappenplan van de Rijksoverheid.

Informatie en hulp

De Stichting Energieke Regio, gestart op Goeree-Overflakkee, helpt bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen van eigenaars en woningbouwcorporaties met het verduurzamen van hun gebouwen. Zij betrekken daarbij de maatschappelijke-, financiële, wettelijke- en comfortaspecten. Stichting Energieke Regio helpt u om aan de informatieplicht energiebesparing te voldoen. Kijk voor meer informatie en contact op de website van Energieke Regio: www.Ernon.nl.

Wat als u voor 1 juli niets rapporteert?

Dan is de kans groot dat de omgevingsdienst DCMR een controle gaat uitvoeren. Tijdens die controle maakt u afspraken over hoe het bedrijf alsnog kan voldoen aan de Informatieplicht en/of de energiebesparingsplicht. Wil een ondernemer echt niet meewerken, dan kan een last onder dwangsom worden opgelegd. Dit bedrag dient te worden betaald als de overtreding niet binnen de gestelde periode wordt hersteld.

 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/informatieplicht-voor-bedrijven-en-instellingen