Zonnepanelen bedrijfspanden

Geachte ondernemer,

Als Ondernemersvereniging Goedereede zijn we voornemens om te inventariseren of er belangstelling is om de daken van de bedrijfspanden, mits mogelijk, te voorzien van zonnepanelen.

Het is alleen haalbaar als we het grootschalig aanpakken en dat is mogelijk gezien het dakoppervlak van alle bedrijfspanden meerdere hectares beslaat.

Er zijn al oriënterende gesprekken geweest met partijen, maar alvorens we verder gaan willen we graag van jullie horen of er belangstelling is.

Er zijn allerlei mogelijkheden, van totale uitbesteding van het project, d.w.z. van subsidieaanvraag tot plaatsing en onderhoud voor een vaste huur p/m met afname eigen stroom – 10% of  het zelf aanschaffen met subsidie en leveren overtollige stroom aan een eilandelijke coöperatie. De keuze is aan de ondernemer.

De exploitatie van zonnecentrales op gebouwen met een groot verbruik is alleen mogelijk met een subsidie van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Uw SDE+ beschikking kan, afhankelijk in welke vorm we het gaan gieten, worden overgeschreven op de OVG. OVG  verzorgt dan de afhandeling van deze subsidie. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie. De aanvrager moet alle administratie met leverancier en netbeheerder, RvO en CertiQ zelf doen. Ook moet u zelf financieren.

Graag horen wij van u per omgaande of u belangstelling heeft en als u belangstelling heeft voor welke vorm u kiest, dus zelf de regie of uitbesteden. Ook willen we weten hoeveel dakoppervlak u beschikbaar heeft.

Wat zijn de voordelen:

  • Past in eilandelijk beleid om te komen tot een energie neutraal Goeree Overflakkee
  • Lagere energiekosten
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

U kunt u reacties sturen naar  parkmanager@stellendam.biz

Namens het bestuur van de Ondernemersvereniging Goedereede.

Bert Visser

bestuurslid