Afscheid aftredend voorzitter, bestuursleden en secretariaat

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 juni j.l. bij Werelds aan het Strand werd er zowel tijdens de officiële vergadering en feestavond uitgebreid stil gestaan bij het vertrek van oprichter en voorzitter René Wissekerke. Giel Lokker gaf hem namens de vereniging de titel erevoorzitter mee. René Wissekerke gaf letterlijk de voorzittershamer door aan Jan de Blok.

Ook werd er afscheid genomen van penningmeester Johan van Nieuwenhuijzen, bestuurslid Henk Wielaard en Cocky Keijzer wie de afgelopen 11 jaar het secretariaat verzorgde.

Wij danken hen voor hun inzet en betrokkenheid van de afgelopen 11 jaar voor de Ondernemersvereniging Goedereede.

De nieuw gekozen bestuursleden zijn Cornelis Trommel, Peter de Regt en Anne Marie Trommel. Het secretariaat is vanaf 1 januari 2015 overgenomen door Caroline Melissant.