Continuering overeenkomst Afval Service Zeeland

Wegens wederzijdse tevredenheid is recentelijk overeenstemming bereikt tussen het bestuur van OVG en ASZ om de lopende raamovereenkomst met twee jaar te continueren met behoud van de huidige condities. De tarieven zullen met ingang van komend jaar éénmalig worden verhoogd. 

Maakt u als lid nog geen gebruik van deze gunstige tarieven? Neem dan contact op met Afval Service Zeeland en u draagt indirect een steentje bij aan de vereniging!

Afval Service Zeeland

T. 0111-463626

E. Verkoop@afvalservicezeeland.nl